Dialogkort - Delegering

Här kan du plugga inför kunskapsprovet.

Delegering
2023-10-24

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel?
ja
Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.
Ja
Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det.
Rätt
Delegering får endast användas om det är patientsäkert.
Korrekt
Delegering får inte göras i ambulanssjukvård.
Källa: Socialstyrelsen
Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att hen har förutsättningar att göra uppgiften.
Rätt
Din delegering kan återkallas om du inte sköter dina delegerade uppgifter.
Ja, det stämmer.
Du har rätt att tacka nej till en delegering.
Det stämmer, det är frivilligt.
Du själv har ansvaret att påpeka att delegeringen behöver förnyas.
Ja, så ha koll på när din delegering går ut och meddela sjuksköterskan 3 månader innan den går ut för att kunna göra en omdelegering.
En undersköterska har arbetat 10 år på urologmottagning på sjukhus med bland annat katetersättning som arbetsuppgift. Vad gäller för att fortsätta med denna arbetsuppgift efter byte till ny arbetsplats inom kommunens hemtjänst?
Om godkänt av MAS kan undersköterskan sätta kateter grundat på kompetens och utan delegering
Visar 1 - 10 av 68