Del 3 Basala Hygienrutiner

Dekorativ headerbild

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Handdesinfektion och ibland handtvätt utförs för att minska mängden smittämnen och därmed bryta smittvägar.

 

Basala hygienrutiner har egentligen inget med delegering att göra. Men eftersom hygien är en viktig del av utförandet av delegerade uppgifter så är det viktigt att lyfta fram dessa rutiner.

 

Basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte.

Smittvägar:

 • Endogen smitta - orsakas av kroppens egna bakterier.
 • Exogen smitta - orsakas av mikroorganismer från omgivningen.
 • Droppsmitta - sprids via vätskedroppar vid t.ex. nysning, hosta och tal.
 • Kontaktsmitta - vanligaste smittvägen i vården.
  • Direkt kontaktsmitta - smitta sker utan mellanled.
  • Indirekt kontaktsmitta - överförs via förorenade föremål.
 • Inokulering - smitta via nålstick eller sårskador. Bett, klösning ingår här.
 • Luftburen smitta - smittar via luften vid t.ex.hosta och nysning.
 • Blodburen smitta - överförs via blod till blod eller slemhinna.
 • Vektorburen smitta - smitta via insekter.

På vår översiktssida om Basala hygienrutiner finner du frågor och svar att öva på och även externa resurser med mer information om rutinerna.

Läs mer om Basala Hygienrutiner på Socialstyrelsens hemsida.

annons:

Snabbkoll