Symtom

Här samlar vi symtom som kan vara viktiga att ha koll på när du träffar vårdtagare i ditt arbete. Efter varje symtom nämner vi lite olika frågor man bör ställa sig för att förstå hur allvarligt det kan vara. Observera att detta bara är ett hjälpmedel och att du alltid ska kontakta sjuksköterska om du är osäker.
Symtom
Andfåddhet
 • Vid ansträngning eller hela tiden?
 • Förlopp: utvecklats långsamt eller snabbt?
 • Svullnad i ben/fötter/händer?
 • Smärta i bröstkorgen?

Kan bero på: Hjärtsvikt, astma, lungemboli.

Andningsbesvär
 • Vid ansträngning eller konstant?
 • Påverkar det orken?
 • Väsande/pipande/bubblande?

Kan bero på: Astma, allergi, lunginflammation.

Ben- eller fotsvullnad
 • Förlopp: snabbt eller långsamt förlopp?
 • Besvär med andningen?
 • Viktuppgång?
 • Sår?
 • Rodnader?

Kan bero på: Hjärtsvikt, blodpropp

Blåmärke
 • Ett eller flera?
 • Finns det någon rimlig orsak till det?
 • Kolla efter andra blödningar, som t.ex i urin/avföring eller näsblod.

Kan bero på: för stor dos blodförtunnande

Blåsor
 • Klar vätska eller gula eller röda?
 • Smärta?
 • Rodnad?

Kan bero på: Bältros, herpes, svinkoppor.

Bortfallssymtom
 • Förlopp: kommit plötsligt eller utvecklats långsamt?
 • Hänger ena sidan av ansiktet?
 • Talsvårigheter?
 • Balanssvårigheter?
 • Hur går det att röra armar och ben?

Kan bero på: Stroke, TIA

Darrningar/Skakningar
 • Har det uppkommit snabbt eller långsamt?
 • Hur mår vårdtagaren för övrigt?
 • Blodsocker?

Kan bero på: läkemedelsbiverkan, lågt blodsocker

Diarré
 • Blod i avföringen?
 • Feber?
 • Buksmärta?
 • Frekvens?
 • Pågått länge?

Kan bero på: Magsjuka, matförgiftning, förstoppning, tarmfickor.

Feber
 • Hur hög är tempen?
 • Finns utslag, rodnader eller sår?
 • Buksmärta?
 • Ont i ryggen?
 • Ont i nacken?

Kan bero på: Virus, rosfeber, tarmfickor, UVI, bältros.

Förstoppning
 • Buksmärta?
 • Dålig vätsketillförsel?
 • Immobilisering?
 • Laxermedel?
 • Feber?

Kan bero på: Otillräcklig motion eller intag av vätska/fibrer.

Förvirring
 • Förlopp: plötsligt eller långsam debut?
 • Diabetes?
 • Ny medicin?
 • Förstoppning?
 • Urinvägsinfektion?

Kan bero på: Stroke/TIA, UVI, högt/lågt blodsocker, biverkan.

Hjärtklappning
 • Konstant eller vid ansträngning?
 • Bröstsmärta?
 • Yrsel?
 • Illamående?

Kan bero på: Hjärtflimmer, oro.

Hosta
 • Torr- eller slemhosta?
 • Bröstsmärta?
 • Andningsbesvär?
 • Vätsketillförsel?
 • Nyinsatt läkemedel?

Kan bero på: Biverkan, propp i lungorna, lunginflammation, allergi.

Huvudvärk
 • Debut: plötsligt eller långsamt?
 • Yrsel?
 • Synförändring?
 • Feber?
 • Vätsketillförsel?
 • Avföring?

Kan bero på: Migrän, feber, blodpropp, muskelspänningar, otillräckligt vätskeintag.

Illamående
 • Långvarigt eller kortvarigt?
 • Viktnedgång?
 • Förstoppning?
 • Buksmärta?

Kan bero på: Biverkan, förstoppning, mag/tarmbesvär, högt blodsocker.

Kallsvettning
 • Smärta?
 • Feber?
 • Yrsel?
 • Illamående?
 • Diabetes?

Kan bero på: Oro, biverkan, hjärtinfarkt, smärta, lågt blodsocker

Kissar oftare än vanligt
 • Urinvägsinfektion?
 • Viktuppgång?
 • Smärta?
 • Sveda?
 • Diabetes?

Kan bero på: UVI, diabetes, oro.

Klåda
 • Plötslig klåda eller långvarig?
 • Specifik lokalisation?
 • Utslag?
 • Rodnad?

Kan bero på: Allergi, svamp, biverkan.

Koncentrationssvårigheter
 • Plötslig eller långsam debut?

Kan bero på: Högt/lågt blodsocker, Stroke/TIA.

Kräkningar
 • Feber?
 • Nacksmärta?
 • Blod i kräkning?
 • Buksmärta?
 • Pågått länge eller kortvarigt?
 • Intensiva kräkningar?

Kan bero på: Magsjuka, förstoppning, matförgiftning.

Muntorrhet
 • Tandstatus?
 • Nyinsatta läkemedel?

Kan bero på: läkemedelsbiverkan, högt blodsocker

Nästäppa
 • Ny medicin insatt?
 • I samband med viss årstid eller mat?

Kan bero på: Allergi, förkylning.

Rastlöshet
 • Diabetes?
 • Ny medicin?
 • Smärta?
 • Förstoppning?
 • Urinvägsinfektion?

Kan bero på: Högt/Lågt blodsocker, biverkan.

Rodnad
 • Feber?
 • Förlopp: har rodnaden blivit större sista tiden?
 • Smärtsam rodnad?
 • Sår?
 • Kan bero på: Rosfeber, Borrelia, svamp.
Sjukdomskänsla
 • Feber?
 • Smärta?
 • Avföring?
 • Urin?
 • Illamående?
Smärta
 • Ihållande eller vid belastning?
 • Konstant eller i intervaller?
 • Hjälper smärtlindring?
 • Feber?
 • Rodnader?
Stelhet
 • Svullnader?
 • Rodnader?
 • Konstant eller efter vila?

Kan bero på: Reumatism, inaktivitet, biverkan.

Sveda vid urinering
 • Urinvägsinfektion?
 • Feber?

Kan bero på: UVI, könssjukdom, svamp.

Synförändring/Synstörning
 • Plötslig eller långsam debut?
 • Diabetes?

Kan bero på: Stroke/TIA, näthinneavlossning, lågt blodsocker.

Trötthet
 • Uttalad eller mildare?
 • Långvarig eller kortvarig?
 • Diabetes?
 • Vätskeintag?
 • Avföring?

Kan bero på: Sömnsvårigheter, UVI, högt/lågt blodsocker.

Yrsel
 • Rörelserelaterad yrsel eller konstant?
 • Smärta i bröst/huvud(öron?
 • Bortfallssymtom?

Kan bero på: Stroke/TIA, kristallsjuka.

annons: