Blodtryck

Blodtrycksmätning ingår i många delegeringar runt om i Sverige och det är bra att känna till olika sätt att mäta och hur man tolkar de värden man får fram. Det du behöver fokusera på är att lära dig manuell blodtrycksmätning eftersom det är den metod som är mest tillförlitlig.

Blodtrycksmätning är en vanlig medicinsk procedur som mäter kraften av blodets tryck mot kärlväggarna. Det görs med en blodtrycksmanschett som placeras runt armen och en blodtrycksmanschett som fylls med luft för att mäta trycket. Resultatet uttrycks som två siffror: systoliskt tryck (när hjärtat slår) och diastoliskt tryck (när hjärtat vilar mellan slag). Blodtrycksmätningar används för att bedöma hjärt-kärlhälsa och riskfaktorer för sjukdomar som högt blodtryck och stroke.

På den här sidan hittar du interna och externa resurser om blodtrycksmätning.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
Relaterade länkar:
Titel Källa
Blodtrycksmätning Vårdhandboken
Mäta blodtrycket 1177
Tre sätt att mäta blodtryck Janusinfo
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Behöver blodtrycksmanschetten funktionskontrolleras?
Ja, 1 gång per år testas manschetter för att säkerställa att de ger rättvisande resultat.
Har det någon betydelse i vilket läge armen är placerad?
Ja, vid liggande ska armen vara placerad i hjärthöjd
Hur bör ett blodtryck vara, ungefär?
Övertryck 110-130 mm Hg
Undertryck 80 mm Hg
Med stigande ålder blir också blodtrycket naturligt högre.
Hur ofta ska stetoskop och blodtrycksmanschett rengöras?
Mellan varje patient.
Hur ska blodtrycksmanschetten placeras på överarmen?
2-2,5 cm ovanför armvecket
När är det kontraindicerat att ta blodtryck i en arm?
Patienten har en fistel i armen för hemodialys
Stetoskopet har två sidor att lyssna med. När är det en fördel att använda klockan på stetoskopet?
När ljuden är svåra att höra (lågfrekventa ljud)
Vad har blodtryckssänkande läkemedel för effekt?
Vidgar blodkärlen eller sänker pulsen.
Vad kallas det högsta trycket när blodet pumpas ut från den vänstra hjärthalvan?
Systoliskt blodtryck
Vad kan hända om du använder fel storlek på manschetten?
Det blir felaktiga värden
Visar 1 - 10 av 12