Delegeringsprov

Kunskapstest med vanliga frågor vid delegering. Ladda om sidan för att få nya frågor på provet. 

Läs också vårt utbildningsmaterial:

Tentamen
Basala Hygienrutiner
Delegering
2023-10-09