Välj rätt påståenden

Välj de påstående som stämmer och se hur mycket du har lärt dig.

Läs också vårt utbildningsmaterial:

Sjukhusområde
Avvikelser
Delegering
2023-10-02