Förändrat hälsotillstånd

När en patient upplever ett förändrat hälsotillstånd kan det bero på flera faktorer, inklusive nya symtom, försämring av befintliga tillstånd, medicineringseffekter eller akuta händelser. Det är viktigt att noggrant övervaka och rapportera förändringar till medicinskt team för snabb intervention och anpassning av vården. Tidig upptäckt och hantering är avgörande för att säkerställa patientens välmående.

Här hittar du externa och interna resurser om förändrat hälsotillstånd.

Senast uppdaterad: 2023-10-17
Relaterade länkar:
Titel Källa
Akut bedömning och skattning Vårdhandboken
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Hur kan du upptäcka symtom och förändringar i patientens hälsotillstånd?
Genom att vara uppmärksam på förändringar:
- Feber
- Kräkning/Diarré
- Andningsfrekvens
- Puls/blodtryck
- Blodsocker
- Medvetandegrad
- Irritabilitet
- Nyss börjat med ny medicin
- Svullnad
- Smärta
- Rodnad
- Sår
- Balanssvårigheter
När du märker att personen du ska ge medicin till inte mår bra eller verkar konstig ska du kontakta sjuksköterskan.
Rätt, man behöver fundera på varför det har blivit så.
Ska du rapportera till tjänstgörande sjuksköterska vid förändring i en vårdtagares hälsotillstånd?
Ja.
Om du märker att vårdtagaren mår annorlunda mot hur hen brukar må så ska du ALLTID prata med sjuksköterskan om det.
Vad ingår i AKUT-testet?
A - ansikte
K - Kroppsdel
U - Uttal
T - Tid
Vad ingår i det som kallas vitalparametrar?
Blodtryck
Puls
Saturation
Andningsfrekvens
Temperatur
Vad innebär ett exklusionssymtom?
Med exklusionssymtom menas symtom som kan innebära att sjukhusvård är nödvändigt och patienten är således för sjuk för att vara kvar hemma eller få vård på vårdcentral.
Vad är ett hälsotillstånd?
Ett tillstånd av hälsa i vid mening som en individ befinner sig i. Hur en person mår just nu.
Varför gör sjuksköterskan en bedömning av de symptom du signalerar?
För att hitta orsaken till symptomen.
För att förebygga att symptomen uppstår igen.
Varför ska du kontakta sjuksköterskan om den du vårdar har depotplåster mot smärta och får feber?
För feber kan göra att en ökad mängd läkemedel går igenom huden.
Varför ska du vara uppmärksam på förändringar som till exempel trötthet, yrsel och förvirring?
För att de kan vara biverkningar av läkemedel.
För att de kan vara tecken på sjukdom.
Visar 1 - 10 av 11