Sondmatning

Sondmatning är en medicinsk procedur där näringsämnen och vätskor administreras direkt i magen eller tarmen genom en sond, vanligtvis genom näsan eller munnen. Det används när en person inte kan äta eller dricka tillräckligt på egen hand på grund av medicinska tillstånd som svårighet att svälja, gastrointestinala problem eller medvetslöshet. Sondmatning kräver noggrann övervakning och anpassning av näringsämnen för att möta patientens specifika behov och säkerställa korrekt näringstillförsel. Det är en viktig metod för att upprätthålla tillräcklig näring och vätskeintag hos patienter som behöver det.

Här finns information om interna och externa resurser om Sondmatning (Enteral nutrition).

Senast uppdaterad: 2023-10-04
Relaterade länkar:
Titel Källa
Nutrition, enteral (Sondmatning) Vårdhandboken
Tillförsel av sondnäring Vårdhandboken
Vem får mata med sond? Socialstyrelsen
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Dagliga rutiner vid PEG-nutrion.
- Inspektera huden runt om
- Rengör 1 gång per dag och torka torrt
- Vrid slangen ½ varv per dag
- Spola dagligen slangen med 20-50 ml ljummet vatten
(OBS: rutinen kan se annorlunda ut på din arbetsplats)
Hur ofta ska man inspektera sond och huden runt omkring?
Dagligen
Nämn några sätt man kan se om vårdtagaren är dehydrerad.
- Nedsatt hudturgor
- Blek och kall hud
- Insjukna ögon
- Snabb puls
- Koncentrerad urin
Ska sondnäringen vara kylskåpskall eller rumstempererad vid tillförsel?
Den ska vara rumstempererad.
Vad innebär bolusmatning?
Bolusmatning innebär att matningen sker med hjälp av sondspruta under cirka 30 minuter
Vad står PEG för?
Perkutan Endoskopisk Gastrostomi
Vanliga rutiner vid matning via PEG
- Rumstempererad sondvälling
- Spola igenom slangen med 20-50 ml ljummet vatten före
- Ge eventuellt krossade läkemedel
- Halvsitta/Sitta upp
- Spola med 50 ml ljummet vatten efter
(OBS: rutinen kan se annorlunda ut på din arbetsplats)
Varför är det extra viktigt med munhygien när patienten inte får i sig näring per os?
För att salivproduktionen minskar då patienten ej äter, vilket bidrar till större risk för karies, infektioner etc.
Vid vilka tillstånd är det ökad risk för övervätskning och vilka tecken bör man vara uppmärksam på?
Tex vid hjärtinsufficiens eller njursjukdomar

Tecken på detta:
- Mental förvirring
- Illamående, kräkningar
- Huvudvärk
- Ödem
Vilken är den vanligaste komplikationen vid sondmatning?
Diarré
Visar 1 - 10 av 12