Slumpa fram 5 frågor

Här slumpar vi fram 5 frågor åt gången som du kan öva på, helt utan krav på prestation.
(Klicka på frågorna för att visa svaret.)
När görs en lex Sara anmälan?
(Avvikelser)
Vid missförhållanden eller sådan risk inom omsorg enligt SOL, LSS eller Statens institutionsstyrelse
När är det olämpligt att ta kapillärprov?
(Blodprovstagning)
När patienten har dålig perifer cirkulation
När ska handdesinfektion utföras i samband med injektionsgivning?
(Basala Hygienrutiner, Injektioner)
Före och efter
Patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång per år.
(Lagar §)
Källa: Vårdhandboken
Om signeringslista eller läkemedelslista saknas eller är fullskrivna hos vårdtagaren måste du kontakta distriktssköterskan/sjuksköterskan.
(Läkemedel, Ordinationshandlingar)
Ja

Klicka på knappen "sök" här på sidan eller tryck på F5 för att få fram nya frågor.

 

 

annons: