Slumpa fram 5 frågor

Här slumpar vi fram 5 frågor åt gången som du kan öva på, helt utan krav på prestation.
(Klicka på frågorna för att visa svaret.)
Är du hälso- och sjukvårdspersonal då du utför en arbetsuppgift du fått genom delegering?
(Delegering)
Ja
Vilken fråga är viktigast att ställa till patienten vid injektionsgivning?
(Injektioner)
Vad är ditt namn och personnummer?
Insulin finns med olika verkningsmekanismer te.x. snabb- och långtidsverkande och mixinsulin.
(Diabetes)
Rätt
När ska en patient få information om avvikelse?
(Avvikelser)
När en händelse har medfört en vårdskada
Vad gör du om en vårdtagare inte fått sina läkemedel på avsedd tid?
(Avvikelser)
Tar kontakt med tjänstgörande sjuksköterska.
Skriver en avvikelse.

Klicka på knappen "sök" här på sidan eller tryck på F5 för att få fram nya frågor.

 

 

annons: