Slumpa fram 5 frågor

Här slumpar vi fram 5 frågor åt gången som du kan öva på, helt utan krav på prestation.
(Klicka på frågorna för att visa svaret.)
Oftast använder man 2 lindor, en smalare linda vid foten och en bredare upptill.
(Linda ben)
Sant
Vad kan svullna ben leda till?
(Linda ben)
Vätska i benen.
Försämrad sårläkning.
Smärta i ben.
Vilken höjd bör en ileostomi ha för optimal bandagering?
(Stomivård)
20-30 mm
Vad gör du om du inte vet hur du ska ge det ordinerade läkemedlet?
(Läkemedel)
Läser bipacksedeln.
Kontaktar sjuksköterskan.
Insulin kan ges i tablettform
(Diabetes)
Nej

Klicka på knappen "sök" här på sidan eller tryck på F5 för att få fram nya frågor.

 

 

annons: