Blodprovstagning

Blodprovstagning är en vanlig medicinsk procedur som används för att analysera olika blodparametrar som kan ge insikter om patientens hälsa. Det utförs vanligtvis genom att en vårdpersonal tar en liten mängd blod från patientens ven, vanligtvis i armen, med hjälp av en steril nål och rör. Resultaten av blodprovet kan ge värdefull information om exempelvis blodsockernivåer, kolesterolnivåer, näringsämnen och infektioner, vilket är viktigt för diagnos och behandling av olika medicinska tillstånd.

Blodprovstagning, i första hand kapillärt, delegeras på många arbetsplatser och handlar i de flesta fall om att ta blodsockerkontroll. Här samlar vi externa resurser med bra information du kan läsa inför ditt delegeringsprov.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
Relaterade länkar:
Titel Källa
Att lämna blodprov 1177
Blodprovstagning - Kapillärt & venöst Vårdhandboken
Instruktioner blodprovtagning Karolinska Universitetssjukhuset
Instruktioner blodprovtagning Karolinska Universitetslaboratoriet
Vem får ta blodprov? Socialstyrelsen
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Hur länge bör man vänta med provtagning efter avstängd/avslutad lipidinfusion?
(Venös provtagning)
Minst åtta timmar
Hur länge bör patienten sitta ned före provtagning?
(Venös provtagning)
15 minuter
När bör stasen släppas?
(Venös provtagning)
Direkt när blod kommer ner i första röret
När du mäter blodsocker ska den du vårdar ha rena, torra och varma fingrar.
Ja, det stämmer.
När ska rör med tillsats blandas?
(Venös provtagning)
Direkt efter att ett rör fyllts
När är det olämpligt att ta kapillärprov?
När patienten har dålig perifer cirkulation
Vad betyder PNA?
PatientNära Analyser (som t.ex. kapillärprov)
Vad gör du när första droppen blod rinner till?
(Kapillär provtagning)
Torkar bort första droppen.
Vad gör du om blodflödet är dåligt?
(Kapillär provtagning)
Sticker om på ett nytt ställe. Om man pressar fram mer blod kan det påverka analysresultatet.
Vad ska du alltid kontrollera i anslutning till provtagningen?
Patientens identitet och märkning av provrör
Visar 1 - 10 av 18