Förkortningar - Stort

Skriv vad du tror att förkortningarna betyder. Den gör ej skillnad på stora och små bokstäver.

Läs också vårt utbildningsmaterial:

Delegering
2023-10-09