Del 1 Introduktion

Det finns nog ingen arbetsplats i Sverige där det bedrivs hälso- och sjukvård som inte har delegerade arbetsuppgifter.  Vi har så många olika professioner och möter många olika människor med olika behov att det skulle minst sagt vara besvärligt utan delegeringar.

Att förstå delegering är egentligen inte så svårt men det finns en del som måste tas med i en genomgång.

Så spänn fast dig så kör vi!

Vem jag tror att du är

Boken är skriven för baspersonal inom hälso- och sjukvården som har haft delegering av arbetsuppgifter tidigare och för de som aldrig haft delegering förut.

Du har antagligen en vilja och önskan att få utvecklas i din yrkesroll som omsorgspersonal och ser delegering som ett sätt att få variation i arbetet och ett större ansvar.

Eller så har du bara gått vilse.

Hur som helst är det mycket trevligt att ha dig här!

Målsättning med boken

Boken syftar att belysa delegering och delegeringsförfarande inom hälso- och sjukvården på ett enkelt men samtidigt djupgående sätt.

Man kan se på delegering på 3 sätt:

  1. Delegering är för svårt och komplicerat och innebär ett större ansvar än jag kan bära.
  2. Delegering är ju hur lätt som helst och det behövs inga som helst förberedelser inför en delegering.
  3. Jag kan ta ansvar för och utföra delegerade uppgifter på ett säkert sätt, både för mig själv och för mina vårdtagare.

Min förhoppning är att sätt 3 ska vara det sätt DU ser på delegering efter att ha läst den här korta boken. Du ska känna dig trygg när du tar emot och senare utför delegerade arbetsuppgifter. 

Disclaimer

Texten i boken stödjer sig på lagar, föreskrifter och erfarenhet. Andra lokala rutiner kan förekomma och om det du läser här inte stämmer med gällande rutiner på din arbetsplats så är det arbetsplatsens rutiner och regler som gäller.

Delegering kan göras på många olika sätt och många väljer att ha delegering på arbetsuppgifter som egentligen verksamhetschefen kan besluta om. Men för att säkerställa hög kompetens och kvalitet har man valt att ha delegering på dessa uppgifter ändå.

Nu är vi strax klara med allt småprat och kan dyka in i delegeringshavet! Till sist vill jag bara påminna om vissa symboler som förekommer i boken. Dessa finns där för att du lätt ska kunna hitta viktig information och göra det lätt att snabbt hitta tillbaka till dessa stycken:

Symboler i boken

Kom ihåg: saker som är viktiga att komma ihåg.

Viktigt: var extra uppmärksam på detta.

Sammanfattning: kort sammanfattning av innehållet.

  
annons: