Delegering

Vad innebär delegering?
Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt och reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Den som tar emot delegeringen måste vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften, vilket innebär att den i praktiken ska veta hur uppgiften ska utföras.

Det finns många fantastiskt bra sidor på nätet med information om delegering, så här samlar vi länkar till externa resurser som är bra att besöka både en och flera gånger inför ditt delegeringsprov.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
Relaterade länkar:
Titel Källa
Delegerade arbetsuppgifter Socialstyrelsen
Delegering och ansvar Vårdhandboken
Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård Högskolan i Dalarna
Nationella värdegrunden Socialstyrelsen
Vad är delegering Vårdförbundet
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården? Socialstyrelsen
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel?
ja
Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.
Ja
Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det.
Rätt
Delegering får endast användas om det är patientsäkert.
Korrekt
Delegering får inte göras i ambulanssjukvård.
Källa: Socialstyrelsen
Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att hen har förutsättningar att göra uppgiften.
Rätt
Din delegering kan återkallas om du inte sköter dina delegerade uppgifter.
Ja, det stämmer.
Du har rätt att tacka nej till en delegering.
Det stämmer, det är frivilligt.
Du själv har ansvaret att påpeka att delegeringen behöver förnyas.
Ja, så ha koll på när din delegering går ut och meddela sjuksköterskan 3 månader innan den går ut för att kunna göra en omdelegering.
En undersköterska har arbetat 10 år på urologmottagning på sjukhus med bland annat katetersättning som arbetsuppgift. Vad gäller för att fortsätta med denna arbetsuppgift efter byte till ny arbetsplats inom kommunens hemtjänst?
Om godkänt av MAS kan undersköterskan sätta kateter grundat på kompetens och utan delegering
Visar 1 - 10 av 68