Fallrisk

Dekorativ bild

Fallrisk inom vården är en allvarlig oro eftersom det kan leda till skador hos patienterna och öka sjukhusvistelsen. Faktorer som ålder, mediciner, tidigare fall och nedsatt balans ökar risken. Identifiering och bedömning av fallrisk är viktigt, och åtgärder som anpassade vårdplaner och fallförebyggande åtgärder, som att säkerställa en säker miljö och använda hjälpmedel som gångstöd, är nödvändiga för att minska riskerna. Utbildning av vårdpersonal och patienter är också avgörande för att förebygga fall inom vården.

Här hittar du externa och interna resurser om fallrisk.

Senast uppdaterad: 2023-10-06
Relaterade länkar:
Titel Källa
Fallolyckor Kunskapsguiden
Fallolyckor Socialstyrelsen
Fallprevention - Riskbedömning Vårdhandboken
Fallskador Socialstyrelsen - Patientsäkerhet
Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre SBU
Värdera fallrisk Kunskapsguiden
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Fysiskt aktivitet ger...
Minskad risk för fall.
Hur förebygger man fallrisk?
Fysisk träning.
Hälsosamma matvanor.
Säker miljö (kolla mattor och möbler).
Bättre koll på läkemedelsintag.
Gör fallriskvärdering.
Hur kan man förhindra fall genom utformning av lokaler?
Göra vardagssaker lättillgängliga, halkskydd, bättre belysning, möblera så att det ej hindrar.
Nämn några faktorer som kan utlösa fallrisk hos äldre.
Medicinering, sömnbesvär, hjärt- kärlsjukdom, miljöfaktorer, kognitiv nedsättning, synnedsättning.
Nämn några läkemedelsrisker som finns för äldre vårdtagare.
Står på många läkemedel som kan påverka varandra.
Får lättare biverkningar.
Blir lättare yra och kan ramla.
Känsligare för läkemedel som påverkar hjärnan.
Om den du vårdar har Pradaxa, Eliquis, Xarelto eller Lixiana och ramlar är det speciellt viktigt att kontakta sjuksköterskan. Varför?
Läkemedlen ökar risken för blödningar.
Vad står ADL för och vad innebär det?
Det står för "Activities of Daily Living". Det innebär dagliga aktiviteter t.ex personlig hygien, äta och dricka m.m.
Varför är det särskilt viktigt att meddela sjuksköterskan om en vårdtagare har ramlat och samtidigt står på läkemedel som t.ex. Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Waran eller Lixiana?
Blodförtunnande läkemedel ökar risken för blödningar och ska därför bedömas.
Vilka faktorer ökar risken för fallolyckor?
Nedsatt balans
Neurologiska sjukdomar
Dålig aptit
Sömnmediciner
Blodtrycksmediciner
Demens, förvirring
Nedsatt syn
Ramlat förut
Dålig belysning, mattor
Olämpliga skor
Vilka är de största riskfaktorerna för fall?
Ålder och tidigare fall.
Visar 1 - 10 av 10