Ordlista

Övning på olika ord relevanta inför delegeringsprovet.

Läs också vårt utbildningsmaterial:

Uppslagen bok
Delegering
Diabetes
Läkemedel
Ordinationshandlingar
2023-05-10