Basala Hygienrutiner

Vad innebär Basala Hygienrutiner?
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder – de åtgärder som ska tillämpas i den direkta vården och omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Basala hygienrutiner skall alltså tillämpas inom hälso- och sjukvården för att minska risken för smitta. Rutinen innehåller väldigt specifika regler och rutiner man ska följa men innebär också ett tankesätt man ska använda varje dag man jobbar nära andra människor. Gör jag allt jag kan för att förhindra smittospridning? Kan jag göra det här momentet på ett bättre sätt?

På den här översikten samlar vi länkar och information om Basala Hygienrutiner från externa resurser.

Senast uppdaterad: 2023-10-04
annons:

Vanliga frågor vid prov

(Klicka på frågorna för att se svaret)
Arbetsmiljöverket föreskriver att skyddsutrustning mot luftburen smitta skall användas vid vård av patient med smittsam lungtuberkulos. Vilket skydd skall användas?
Andningsskydd FFP3
Behöver du sprita händerna innan du tar på handskar?
Ja, händerna ska vara rena när jag tar handskar ur förpackningen så att inte nästa person får ett par som är förorenade.
Du ska ha engångshandskar när du mäter blodsocker.
Ja, det stämmer.
Du sticker dig på en använd kanyl. Vad gör du?
Följer lokal anvisning för stick- och skärskador
Du upptäcker bloddroppar på ett handfat. Vad gör du?
Tar på handskar, dränker in en torkduk med ytdesinfektionsmedel och gnuggar ytan tills blodet är borta
Finns det några regler om smink?
Nej, det finns inga särskilda regler om smink.
Får ett munskydd återanvändas?
Nej
Får jag ha nagellack om det är genomskinligt?
Nej aldrig, oavsett färg på nagellack
Får man ha plastförkläde på sig när man går i korridoren?
Nej. Plastförklädet blir kontaminerat med smittämnen i samband med vårdmomentet. Om man går ut i korridoren för att hämta material riskerar man att kontaminera korridor, skåp och förråd.
Det kan finnas lokala undantag från regeln.
Får man ha på sig halsband i patientnära arbete?
Ja, men bara om den är tillräckligt kort.
Visar 1 - 10 av 75