Alla frågor - kunskapstest

SUPERQUIZ! Här samlar vi alla våra frågor uppdelat i olika områden. Lite större utmaning, passar egentligen bäst inför omdelegering men kan med fördel användas för övning också. 

Gör hela testet eller bara de delar du behöver öva på. Varje område slumpar fram ett antal frågor från databasen, ladda om sidan (F5) för att få fram nya frågor.

Läs också vårt utbildningsmaterial:

Lycka till!

Avdelning på sjukhus
Avvikelser
Basala Hygienrutiner
Delegering
Diabetes
Förändrat hälsotillstånd
Läkemedel
SBAR
2023-10-09