Användarvillkor

Dessa villkor utgör ett kontrakt mellan dig och www.delegering.se. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera våra villkor här på sidan. Det är upp till dig att återkomma till denna sida med jämna mellanrum för att se vad som gäller. Genom att använda sidan och våra tjänster godkänner du att din aktivitet binds till de villkor som finns på denna sida. 

 • Ingen text eller bild får användas utan att du har rätt att göra det.
 • Ingen olaglig verksamhet är tillåten enligt Svensk och Europeisk lag.
 • Vi delar ingen information med tredjepart så tillvida det inte handlar om polisiär verksamhet.
 • Vi kan när som helst avsluta ditt/ert konto och ta bort innehåll vi anser vara olämpliga eller inte uppfyller villkoren på denna sida.
 • Rätten att använda sidan och dess tjänster tillfaller endast dig och kan inte ges vidare till andra personer, föreningar eller företag.
 • Du får ej kopiera, återskapa eller utnyttja delar av www.delegering.se utan skriftligt godkännande från oss.
 • Vårt material får ej användas i samband med utbildningar eller liknande aktiviteter utan skriftligt godkännande från oss.
 • Varje konto är personligt och får ej delas med andra. Du får heller ej ta del av andras konto.
 • Vi förbehåller oss rätten att utreda, agera och eventuellt anmäla överträdelser av våra villkor.
 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller stänga hela eller delar av tjänsten utan förvarning (tillfälligt eller permanent).
 • Varje användare ansvarar för att hantera sina uppgifter för inloggning på ett säkert sätt. 
 • Vi gör allt för att skapa ett så säkert system som möjligt genom att utveckla och uppdatera vårt system kontinuerligt. Även om vi gör allt vi kan för att skapa ett så säkert system som möjligt kan vi inte lämna några hundraprocentiga garantier för att din information är 100 % säker från ej auktoriserad tillgång från externa aktörer.
 • Disclaimer: Vi gör vårt bästa för att våra kunskapstester ska hålla hög nivå och vara så rättvisande som möjligt. Dock kan det förekomma, pga mänskliga faktorn, fel och vi kan ej hållas ansvariga för om det förekommer fel. Tillika förekommer det lokala avvikelser i hur man tolkar olika regler. Vårt material baseras på allmänna regler men det är alltid de lokala rutinerna som gäller.

Kontakta oss vid frågor om våra villkor. Läs även vår information om GDPR & Cookies.

2023-10-30