Om

Sidorna www.delegering.se och www.delegering.nu ägs och drivs av företaget NurseWeb Sverige. Intäkter kommer från annonser och donationer enbart. Innehållet påverkas ej av extern part utan hanteras till 100%  av oss.

Vår kompetens

Vårt företag har mångårig erfarenhet av delegering inom hälso- och sjukvård och lägger stora resurser på att säkerställa att innehållet håller hög kvalitet och är förankrad i gällande regler, föreskrifter och lagstiftning. Våra kompetenser inkluderar sjuksköterska och fysioterapeut.

Vår vision

Syftet med våra kunskapstester är att öka kunskapen om delegeringar och vad de innebär. Vi hoppas göra kunskapen lättare tillgänglig för alla och jobbar utifrån övertygelsen att om kunskapen finns tillgänglig och att övning ger färdighet.

Genom att ha tillgång till kunskapstester om olika ämnen och med olika utformning ökas graden av inlärning och kunskapen "fastnar" bättre. Både de som jobbat länge och de som är nya inom vården kan ha stor nytta av att testa sina kunskaper. 

2023-10-23

Hans GustavssonHans Gustavsson är sjuksköterska med erfarenhet från arbetsplatser både inom såväl landsting som kommun. Han arbetade som undersköterska/vårdbiträde från 1991 fram tills sjuksköterskeutbildningen.

Sjuksköterskeexamen 1997 och har sedan dess haft nöjet att jobba på olika sjukhus (diverse avdelningar), på sjukhem, inom hemtjänsten och 1177. Delegering och undervisning i delegering har alltid funnits med som ett särskilt intresse. 2019 startade han delegering.se och resultatet ser ni här.

Förutom intresse i undervisning och sjukvård ägnar han sig ständigt åt husrenovering ("Det tar liksom aldrig slut..."), skogsbruk och både hunden Bagira och katten Timjan har en speciell plats i hans hjärta. 

Gift sedan 30 år med Carolina (nått rätt måste han ju göra tydligen) och är far till 4 barn (27, 21, 15 och 12 år gamla). Skogspromenader och karateträning fyller ut resten av tiden när han inte ägnar sig åt delegering.se.