Smittvägar

Det finns olika sätt som bakterier, virus och svampar sprider sig i omgivningen, på olika sätt  och via olika vägar. Här kan du testa dina kunskaper om smitta och smittvägar. 

Ladda om sidan eller tryck på F5 för att få fram nya kort. 

Lycka till!

Virus och bakterier
Basala Hygienrutiner
2023-10-18