Överlämnande av läkemedel

I vilken ordning och vilka steg ska vara med när du ger läkemedel? Listan nedan är baserad på "De 7 gyllene reglerna" men vi har lagt till 2 rader för att göra själva tillvägagångssättet tydligare.

Läs också vårt utbildningsmaterial:

Fönster
Läkemedel
2023-10-02