Läkemedelslista - kunskapstest

Testa dina kunskaper om ordinationshandlingens olika delar.

Läs också vårt utbildningsmaterial:

Sjukhusmiljö
Läkemedel
Ordinationshandlingar
2023-03-18