Kunskapstest Delegering - mellan

Här kan du öva på fler kunskapsfrågor om delegering. 
I första delen av testet får du 5 st slumpade frågor (nya varje gång du laddar om sidan). Sedan följer testning av dina kunskaper om dosering av läkemedel följt av ett memoryspel.

Läs också vårt utbildningsmaterial:

Medikament
Läkemedel
2023-02-10