Sväljsvårigheter - Dysfagi

Av Hans Gustavsson |
Dysgafi (genererad med hjälp av Canva AI)

Dysfagi är ett medicinskt tillstånd som påverkar förmågan att svälja mat och dryck. Denna tillstånd kan ha allvarliga konsekvenser för patientens näringsstatus och livskvalitet. Vårdtagare med svårigheter att svälja har också lättare att få ett förändrat hälsotillstånd så det är klokt att rapportera vidare till sjuksköterska vid misstanke om försämring.

Vad är Dysfagi?

Dysfagi är en medicinsk term för svårigheter att svälja. Detta problem uppstår när svalget eller matstrupen inte fungerar korrekt, vilket kan göra det svårt eller smärtsamt att svälja mat eller vätska. Dysfagi kan variera i svårighetsgrad, från sporadiskt obehag under måltider till fullständig oförmåga att svälja.

Orsaker till Dysfagi

Det finns flera orsaker till dysfagi, inklusive:

  1. Neurologiska störningar: Dysfagi kan uppstå som ett resultat av neurologiska tillstånd som stroke, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och ALS. Dessa sjukdomar kan påverka de muskler och nerver som styr sväljningsprocessen.
  2. Strukturella problem: Försnävade eller blockerade matstrupe på grund av tillstånd som esofagusstriktur eller achalasi kan leda till dysfagi.
  3. Tumör eller cancer: Cancer i matstrupen eller halsen kan orsaka dysfagi genom att blockera passagen för mat och vätska.
  4. Åldrande: Åldersrelaterade förändringar i svalg- och matstrupsmuskulaturen kan också resultera i dysfagi.
  5. Skador eller trauma: Fysiska skador på halsen eller svalget kan resultera i tillfällig eller långvarig dysfagi.

Symtom på Dysfagi

Symtom på dysfagi kan inkludera:

  • Svårigheter att svälja: Patienten kan uppleva smärta eller obehag när de försöker svälja mat eller dryck.
  • Återflöde: Mat eller vätska kan återvända till munnen eller näsan.
  • Viktförlust: På grund av svårigheterna med att äta kan patienter med dysfagi uppleva oavsiktlig viktnedgång.
  • Hosta eller kvävning: Det kan uppstå hosta eller kvävningskänslor när mat eller vätska hamnar felaktigt i luftvägarna.

Diagnos och Behandling

Diagnos av dysfagi kräver vanligtvis samarbete mellan olika medicinska specialister, inklusive logopeder, gastroenterologer och neurologer. Diagnosen kan göras genom användning av olika tester, inklusive sväljningsundersökningar och bildgivande undersökningar som röntgen och datortomografi.

Behandlingen av dysfagi varierar beroende på orsaken och svårighetsgraden. Det kan inkludera ändringar i kosten, sväljningsövningar och mediciner för att underlätta sväljningen. Vid svårare fall kan kirurgi vara nödvändig för att korrigera strukturella problem.

Sammanfattning

Dysfagi är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kan påverka patienters livskvalitet och näringstillstånd. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man upplever symtom på dysfagi, eftersom tidig diagnos och lämplig behandling kan förbättra prognosen och underlätta sväljningen. En multidisciplinär tillvägagångssätt med samarbete mellan olika medicinska specialister är ofta nödvändig för att hantera dysfagi på ett effektivt sätt.

2023-11-06
annons:

Hans GustavssonHans Gustavsson är sjuksköterska med erfarenhet från arbetsplatser både inom såväl landsting som kommun. Han arbetade som undersköterska/vårdbiträde från 1991 fram tills sjuksköterskeutbildningen.

Sjuksköterskeexamen 1997 och har sedan dess haft nöjet att jobba på olika sjukhus (diverse avdelningar), på sjukhem, inom hemtjänsten och 1177. Delegering och undervisning i delegering har alltid funnits med som ett särskilt intresse. 2019 startade han delegering.se och resultatet ser ni här.

Förutom intresse i undervisning och sjukvård ägnar han sig ständigt åt husrenovering ("Det tar liksom aldrig slut..."), skogsbruk och både hunden Bagira och katten Timjan har en speciell plats i hans hjärta. 

Gift sedan 30 år med Carolina (nått rätt måste han ju göra tydligen) och är far till 4 barn (27, 21, 15 och 12 år gamla). Skogspromenader och karateträning fyller ut resten av tiden när han inte ägnar sig åt delegering.se.