Omvårdnadsprocessen

Av Site admin |
Vilka är de 5 olika stegen i omvårdnadsprocessen?
Bedömning
Diagnos
Planering
Genomförande
Resultat/utvärdering
annons: