Sjukhusvistelse

Av Site admin |
Nämn vanliga fel som kan inträffa när en vårdtagare kommer hem efter en sjukhusvistelse.
Det är lätt att missa förändringar i ordination av läkemedel och förändringar i omvårnadsbehovet.
annons: