Läkemedelsrisker äldre

Av Site admin |
Nämn några läkemedelsrisker som finns för äldre vårdtagare.
Står på många läkemedel som kan påverka varandra.
Får lättare biverkningar.
Blir lättare yra och kan ramla.
Känsligare för läkemedel som påverkar hjärnan.
annons: